ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
-
-
-
-
อนุบาล 2
3
1
4
1
อนุบาล 3
-
2
2
1
รวมอนุบาล
3
3
6
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
24
12
36
2
ประถมศึกษาปีที่ 2
14
15
29
2
ประถมศึกษาปีที่ 3
15
15
30
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
12
13
25
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
9
10
19
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
13
7
20
1
รวมประถมศึกษา
87
72
159
8
รวมทั้งหมด
90
75
165
10

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
-
-
-
-
อนุบาล 2
4
2
6
1
อนุบาล 3
1
3
4
1
รวมอนุบาล
5
5
10
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
25
12
37
2
ประถมศึกษาปีที่ 2
14
15
29
2
ประถมศึกษาปีที่ 3
16
15
31
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
12
13
25
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
11
18
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
11
7
18
1
รวมประถมศึกษา
85
73
158
8
รวมทั้งหมด
90
78
168
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) หมู่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
โทร. 0622859828 , 0832579622

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook